Điều khoản sử dụng

Last Updated November 20, 2021

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của Jii.Li, có địa chỉ tại https://jii.li.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Jii.Li nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và tất cả các Thỏa thuận, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. "Công ty", "Bản thân", "Chúng tôi", "Chúng tôi" và "Chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi", đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật hiện hành của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam.

Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookie
Trang web này có sử dụng cookie. Khi truy cập Jii.Li, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách Bảo mật của Jii.Li

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập, phục vụ cho mục đích phân tích lưu lượng truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn.

Giấy phép
Trừ khi có quy định khác, Jii.Li sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Jii.Li. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập trang này từ Jii.Li cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn, tuân theo các giới hạn được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Điều khoản sử dụng

Bạn không được phép:

- Tái bản tài liệu từ Jii.Li
- Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ Jii.Li
- Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ Jii.Li
- Phân phối lại nội dung từ Jii.Li
- Rút gọn link tới các trang web giả mạo hoặc có nội dung vi phạm pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của hợp đồng này.

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​và thông tin trong các lĩnh vực nhất định của trang web. Jii.Li không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng hiện diện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Jii.Li, các đại lý và / hoặc các chi nhánh của Navis. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Jii.Li sẽ không chịu trách nhiệm về Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và / hoặc phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng và / hoặc đăng và / hoặc sự xuất hiện của Nhận xét trên Trang web này.

Jii.Li có quyền giám sát tất cả các nội dung được coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

- Bạn có quyền rút gọn link tới trang đích trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
- Các nội dung trang đích không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
- Nội dung trang đích không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác là xâm phạm quyền riêng tư.

Miễn trừ trách nhiệm

Jii.Li có quyền thay đổi vào bất cứ lúc nào đối với website này và nội dung của nó, bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website Jii.Li. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi ấy. Không ai khác ngoài Jii.Li  được phép thay đổi nội dung của website này.

Website này sử dụng chuyển hướng 301 để chuyển hướng liên kết  đến những website khác. Vì Jii.Li không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên chúng tôi sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.

Jii.Li không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý dưới bất cứ hình thức nào đối với tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất phát sinh về sau đối với phần cứng và/hoặc phần mềm trên máy tính do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng website này.